PEPS - Toczenie
© 2016 TorusTech System Sp. z o.o.    
Obróbka elektroiskrowa
Frezowanie
Toczenie
  Wieloosiowość Mill/Turn
  Ciekawostki
Cięcie laserem/wodą
Moduły dodatkowe

Wieloosiowość Mill/Turn

 

Ciekawostki - Optymalizacja funkcjonalności

 

Wielokanałowe Programowanie i Symulacja Maszyny

Głowna i dodatkowa obróbka wrzecionem, jednoczesna obróbka zgrubna przy użyciu dwóch narzędzi, synchronizacja i kontrola kolizji poprzez zintegrowaną symulację kinematyki maszyny 3D.

Wyjście Cykli Maszynowych

Strategie obróbki, takie jak toczenie wzdłużne, stojące i swobodne toczenie powinny być uzupełnianie przez wyjście cykli maszynowych dla obróbki zgrubnej, wiercenia, gwintowania i toczenia gwintów, rowków i automatyczny subspindle, co znacząco skraca i upraszcza programy NC oraz ułatwia późniejszą optymalizację.

Zmiany Technologiczne w Części Geometrii

Moduł PEPS Toczenie oferuje możliwość modyfikacji technologii w różnych akpektach geometrii. Obejmuje to takie parametry jak szybkość posuwu, prędkość oraz wstawienie dowolnego M-kodu i / lub G-polecenia.

Wariant Programowania Dla Rodziny Części

Podczas tego wariantu geometria i obróbka są tworzone automatycznie.

Dopasowanie Tolerancji Produkcji Bez Zmian Geometrii

Układ wewnętrzy ISO-System Tolerancji oblicza wielkość nominalną zależną od centrum tolerancji, natomiast model CAD nie ulega zmianie.

Pomiar Stanu Rzeczywistego

Elementy mogą być produkowane i mierzone podczas tej samej symulacji.

Obliczanie Czasu

Czasy obróbcze są wyprowadzane do listy Excel dla każdego narzędzia, w tym głównych, szybkich i nieproduktywny czas.