Leasing

Leasing
© 2016 TorusTech System Sp. z o.o.    
Leasing na oprogramowanie CAD/CAM
Torus Sp. z o.o. Oferuje leasing za pośrednictwem firmy Grenkeleasing, dzięki czemu jako jedni z nielicznych na rynku zapewniamy finansowanie oprogramowania CAD/CAM od wartości 1500 zł netto nawet do 60 miesięcy.
Firma Grenkeleasing sp. z o.o. Działa w ramach międzynarodowej grupy finansowej Grenkeleasing AG z Baden-Baden, Specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności, oprogramowania CAD/CAM, sprzętu komputerowego.
Charakterystyka oferty Grenkeleasing:
Finansowanie w PLN;
Stała Rata - Finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej - raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu pomimo stóp procentowych na rynku;
Minimum formalności - nie wymagamy dokumentów z US i ZUS;
Szybka Decyzja - wszystkie formalności do załatwienia w 1 dzień;
Finansowanie na 100% - nie musisz mieć własnych środków;
Leasing oprogramowania CAD/CAM już od wartości 1500 zł netto;
Okres leasingu - od 18 do 60 miesięcy;
Korzyści dla klientów:
Nie angażuje gotówki (leasing na 100%);
Ma koszty co miesiąc (cała rata leasingu jest kosztem uzyskania przychodu);
Nie robi amortyzacji, księguje tylko faktury co miesiąc - wygoda (amortyzacja po stronie leasingodawcy przez cały okres umowy leasingu);
Dzięki 100% finansowaniu stać klienta na droższe oprogramowanie, większe zamówienie;
Klient poprawia płynność w firmie - zamiast zakupu za gotówkę wybiera leasing, gotówkę może przeznaczyć na inne cele w firmie;
Odlicza w pełni VAT od każdej faktury czynszowej - jeśli jest oczywiście płatnikiem podatku VAT, w przypadku zakupu na kredyt lub gotówkę VAT płaci z góry w całości;
Wygoda - cała transakcja zrealizowana u dostawcy;
Szybkie i proste procedury w oparciu o wnioski online;
Przewidywalność - stałe raty miesięczne;
Wybór procedury:
Do 10.000 PLN netto procedura Promocyjna:
Decyzja do 2 godzin;
Wniosek - procedura promocyjna;
Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki);
Dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentacji firmy;
Od 10.000 do 30.000 PLN netto procedura Uproszczona:
Decyzja - 1 dzień roboczy;
Wniosek - procedura uproszczona;
Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki);
Dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentacji firmy;
Od 30.000 PLN netto procedura Zwykła:
Decyzja - 2 dni robocze;
Wniosek - procedura zwykła;
Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki);
Regon i NIP;
Dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentacji firmy;
Powyżej 100.000 PLN netto dodatkowo Bilans + RZIS za ostatni rok lub PIT;