PEPS - Moduły Dodatkowe
Obróbka elektroiskrowa
Frezowanie
Toczenie
Cięcie laserem/wodą
Moduły dodatkowe
© 2016 TorusTech System Sp. z o.o.    

SolidElectrode - tworzenie elektrod

Moduł SolidElectrode służy do tworzenia elektrod, jak również do symulacji z kontrolą kolizji. W połączeniu z odpowiednimi postrocesorami, umożliwia tworzenie programów NC dla maszym EDM.
Wyodrębnianie i przechowywanie informacji o geometrii elektrody 3D
Możliwość modyfikacji i edyzji geometrii elektrody 3D
Możliwość wyświetlania geometrii bryły uchwytu elektrody
Przechowywanie sztabki elektrody
Automatyczne tworzenie tabeli pomiaru łącznie z dopasowaniem
Dane elektrody mogą być przechowywane w bazie CAMMAN-Database łącznie z informacjami o położeniu, łębokości drążenia, numerem ID, wartości szczeliny iskrowej, pomiarami, nazwą programu, opisem elektrody zgrubnej/wykańczającej i innymi dodatkowymi informacjami
Automatyczne tworzenie graficznego arkusza ustawczego

Gear Module - Koła Zębate

Moduł Kół Zębatych służy do obliczania kształtów ewolwenty. Kształtem ewolwenty może w bardzo łatwy sposób manipulować poprzez wypełnienie pól dialogowych. Przez zmianę współczynnika, średnicę skoku, grubość zęba oraz toczność, promień lub fazę głow oraz stup zęba na ewolwencie może być łatwo modyfikowany.
PEPS posiada wszystkie dane wymiarowe do wykonania oraz inspekcji koła.

Jig i Profile Grinding

Współrzedne szlifowania dla cykli wiercenia
Strategia zgrubna i wykończeniowa
Cykle obróbki zgrubnej wgłębnej i podłużnej
Profil szlifowania automatycznego obliczania położeń osi C i posuwów
W pełni automatyczne obliczanie bezkolizyjnych pozycji na osi C i symulacja 3D (opcjonalnie w połączenie z SolidCut CAD)
Przesunięcie punktu zerowego
Wiellokrotne mocowanie

CAMMAN 5.0

NC-Program oraz CAD Menadżer rysunków

CAMMAN to poteżny system zarządzania danymi administrowania programami NC i rysunkami CAD w tym interfejsami SAPi ERP. CAMMAN zapewnia łatwy dostęp do istniejących plików danych i pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji, np. numer rysunku, numer zamówienia, numer projektu, numer wersji, klient, komentarz, data, programista, maszyny, jak również poświdczeń bezpieczeństwa dla systemów DNC. Wybóe plików jest obsługiwany przez zintegrowaną przeglądarkę plików 3D. Korzystając z systemu zarządzania danymi CAMMAN, projektant, programista i operator maszyny korzystają z bazy danych. Pozwala to uniknąć dublowania plików oraz błędów. CAMMAN gwarantuje użytkownikom długoterminowym inforacje o tworzeniu kopii zapasowych. Jest to łatwy i tani sposób na indywidualne dostosowanie i podłączenie do istniejącej bazy danych.

JOBMAN 5.0

Menadżer zadań w połączeniu z automatycznym rozmieszczaniem (Nesting)

Menadżer zadań JOBMAN automatcznie tworzy listy dla rozmieszczania zleceń. Części z tego samego materiału i grugości są wybierane przez JOBMAN i przeniesione do Modułu Rozmieszczania losowych kształtów. Części są automatycznie wybierane z wszystkich dostępnych zleceń, a następnie rozmieszczane na arkuszu. Z JOBMAN mamy gwarancję, że wszystkie części zamówienia są wykonane z odpowiedniego materiału w odpowiednim czasie i nie brakuje części.

Interfaces

Interfejsy do system PEPS

Dla CAMMAN oraz JOBMAN istnieje kilka interfejsów do wszystkich systemów ERP/PPS np. SAP, 3R Sigma, Zwicker, Schubert, itp. i są dostępne opcjonalnie.

DNC System for Windows

Bezpieczny transfer danych CNC pomiędzy serwerem a sterownikiem obrabiarki:
Transfer danych CNC popzez Intranet
Łatwa integracja z siecią
Bezpośrednie odwołania do plików programów NC ze sterownika CNC
Wsparcie standardowych oraz inteligentnych Interfejsów
Item 5Użycie protokołów programowych dla połaczeń DNC (np. Heidenhain, Deckel Maho, Mazak, AGIE, CHARMILLES)
Przekazywanie informacji maszynowych przez SMSM lub e-mail (opcjonalne)