ZW3D
© 2016 TorusTech System Sp. z o.o.    

ZW3D Lite jest to program CAD oraz podstawowy moduł oprogramowania ZW3D, który umożliwia: modelowanie hybrydowe (powierzchnie i bryły), dokumentację 2D, projektowanie złożeń (brak ograniczenia ilościowego), import plików z popularnych systemów CAD (CATIA, Inventor, Creo, SolidWorks oraz Solid Edge (nowość), eksport plików w neutralnych formatach (STEP, IGES, Parasolid i inne). Ponadto posiada możliwość exportu pliku w formatach CATIA i PDF 3D. Już w podstawowej wersji ZW3D możliwa jest integracja z KeyShot (progam do renderingu, tworzący fotorealistyczne prezentacje).

 

Aktualne formaty obsługiwane przez program.

ZW3D Lite

ZW3D Standard

ZW3D Standard jest to samodzielny moduł do projektowania 3D brył jak i powierzchni. Program jest zaawansowanym narzędziem projektowym ułatwiającym modelowanie powierzchniowe. Do najważniejszych cech jakie posiada ten moduł można zaliczyć: pełny pakiet translatorów, narzedzia do tworzenia oraz edycji projektów 2D, złożenia zawierające BOM a także reverse engineering (inżynierie odwrotną).
Cechy ułatwiające projektowanie 3D jakie można znaleść w ZW3D Standard:

Przejrzysty wygląd i łatwość obsługi
Program jest tak stworzony aby być przyjaznym dla każdego nowego użytkownika. Dlatego też posiada interfejs wstążkowy (charakterystyczny dla nowszych systemów np. Microsoft Office). Dzięki takiemu typowi interfejsu możliwe jest dowolne jego dostosowywanie do podtrzeb jak i upodobań użytkownika.

Tworzenie złożeń i animacji
System może pochwalić się możliwością tworzenia złożeń oraz możliwością modelowania 3D w sensje złożenia. Ponadto moduł posiada możliwość tworzenia animacji złożeń i ich nagrania w formacje AVI.


Biblioteka normaliów CAD 3D
Program posiada bibliotekę znormalizowanych modeli wraz z automatyczną opcją ich wstawiania do złożeń wraz z późniejszą edycją. Biblioteka w każdej chwili może zostać rozbudowana o kolejne modele 3D. Dzięki takiej bibliotece skraca się czas projektowania oraz zwiększa się efektywność pracy.

Dokumentacja 2D i zapis w DXF lub DWG
Z zaprojektowanego elementu można automatycznie utworzyć dokumentację 2D wraz z wieloma przydatnymi informacjami, takimi jak tabela otworów, elektrod i materiałów, adnotacje spoin, oznaczenie chropowatości oraz tolerancji. Ponadto możliwe jest przeniesienie wymiarów z modelu 3D oraz widok 3D modelu wraz z przekrojami i widokami szczegółów.
Modelowanie bryłowe i powierzchniowe
Przy wielu nowościach jakie można znaleść w tym systemie mozna znaleść tak dobrze znaną metodę modelowania 3D opartą o szkic i historię. Program posiada także projektowanie bezpośrednie oraz inne metody projektowania 3D: wyciąganie, wyciąganie po ścieżce, przez obrót, po profilach i inne. Wśród ważnych funkcji modułu można znaleść kontrolę nad stycznościami powierzchni oraz krzywiznami a także możliwość takich samych operacji dla brył i powierzchni.
Sheet metal - Tworzenie i edycja elementów blaszanych
Moduł do tworzenia i edycji elementów blaszanych umożliwia pełne lub częściowe odgięcie krawędzi, zamykanie narożników, zgięcia wzdłuż dowolnej linii, przetłoczenia otwarte i zamknięte, exportowanie plików do DWG i DXF.


Importor modeli z innych systemów 3D
System zapewnia import plików z różnych formatów m.in. STEP, IGES i Parasolid. Praca z zaimportowanymi plikami umożliwia szybką naprawę i edycję geometrii, tworzenie dokumentacji technicznej oraz przygotowanie do obróbki CAM.Chmura punktów
System posiada moduł do pracy na plikach ze skanerów 3D. Umożliwia zamianę chmury punktów na powierzchnię, edycję sTL, redukcję i przycinanie punktów a także uzyskanie krawędzi z STL.
 
Tworzenie gniazda formującego formy
Program umożliwia kilka sposobów na rozdzielenie matrycy i stempla:
- automatyczne / ręczne utworzenie ścian podziału
- automatyczne znalezienie linii podziału
- ręczne przypisanie ściany podziału
Tworzenie korpusu formy wtryskowej
Wśród możliwości jakie oferuje ten moduł jest intuicyjny interfejs wraz z kreatorem form, biblioteką normaliów korpusów (m.in. DME, LKM, WASCO, FATUBA, MESBURGER, FCPK Bytów, OXA_RABOURDIN) oraz możliwość edycji i modyfikacji normaliów na każdym etapie projektowania
Tworzenie wypychaczy innych elementów form
Moduł posiada funkcje umożliwiające automatyczne przycinanie wypychaczy modelem oraz edycję na każdym etapie projektowania.
Tworzenie elektrod wraz z tabelą
Wśród funkcjonalności jakie posiada ten moduł, można wymienić jeszcze jeden a jest to automatyczne tworzenie elektrod wraz z dokumentacją 2D.

ZW3D Professional posiada całą funkcjonalność moduły Standard. Ponadto posiada pełen zestaw narzędzi do tworzenia form wtryskowych oraz chmury punktów. Moduł obejmuje następujące etapy projektowania 3D form wtryskowych:

ZW3D CAD/CAM Professional

 

ZW3D CAD/CAM Premium

Oprogramowanie ZW3D CAD/CAM Premium to zintegrowany system CAD/CAM, umożliwia on prace projektowe na zaawansowanym poziomie. Moduł posiada całą funkcjonalność CAD 3D (zawiera to samo co moduł ZW3D Professional). Program można wykorzystywać do prac projektowych takich jak: modelowanie bryłowe, powierzchniowe, tworzenie dokumentacji 2D i złożeń. Ponadto moduł Premium posiada pełną funkcje programu CAM. Program do projektowania CAD posiada następujące cechy:

Przyjazny interfejs oraz przejrzysty przepływ danych
Dla każdego nowego użytkownika jest ważne aby w szybki i sprawny sposób nauczyć się nowego oprogramowania. Taką możliwość daje przejrzysty interfejs jaki został zastosowany w ZW3D. Dzięki logicznemu i intuicyjnemu rozmieszczeniu najczęściej używanych poleceń praca jest bardziej efektywna. Ponadto przejrzysty przepływ danych także usprawnia pracę. Powyższe rzeczy umozliwiają efektywniejsze i wygodniejsze projektowanie 3D a także gwarantują staranne dopracowanie projektów.


Wymiana danych oraz lepsza kooperacja między projektowaniem a wytworzeniem produktu
ZW3D posiada wiele udogodnień przy wczytywaniu obcych projektów. Jednym z ważniejszych jest bezpośredni odczyt i edycja modeli 3D z takich systemów CAD jak Catia, Inventor, NX, Creo i Solid Works. Program posiada import i eksport plików w następujących formatach: STEP, STL, IGES, Parasolid, DWG, WXF i sAT. Wraz z najnowszą wersją zostały ulepszone opcje importu oraz automatycznej naprawy plików, zminimalizowano także możliwość pojawiania się błędów przy wczytywaniu (otwarte ściany i krawędzie). W eksporcje dodano PFD wraz z wbudowanymi modelami 3D.
Wydajne modelowanie i złożenia, proste projektowanie
ZW3D posiada wiele funkcji ułatwiających projektowanie. Jedną z nich jest modelowanie hybrydowe. Umożliwia ono projektantom pracę z bryłami 3D, modelami szkieletowymi oraz powierzchniami w tym samym czasie. Innymi udogornieniami jest dynamiczny morfing, funkcje zawijania oraz generowanie powierzchni klasy A. Dzięki dużej elastycznośco, możliwości pojektowania dużych złożeń (z góry do dołu i na odwrót) pozwala na szybsze, mniej czasochłonne i wygodniejsze projektowanie 3D.


Szkicowanie i tworzenie dokumentacji 2D
ZW3D Premium posiada automatyczne generowanie dokumenacji 2D łącznie z rzutami, przekrojami. Pnadto program umożliwia generowanie listy materiałów, otwórów oraz tabelę elektod z auto-balonami. Prosta edycja arkuszy oraz inteligentne więzy czynią projektowanie bardziej efktywniejsze.

Reverse Engineering (Inżynieria odwrotna)
ZW3D premium posiada wiele cech, które ułatwiają projektowaniea a praca z nim staje sie przyjemnością: praca z plikami STL, chmurą punktów, przedkształcenie na powierznie lub model 3D, przygotowanie do obróbki CNC a także wsparcie drukarek 3D.


Projektowanie / analiza grubości
Program umożliwia kontrolę projektowanych modeli w trakcie i po ich projektowaniu. Kontrola ta jest ułatwiona przez następujące możliwości: oznaczanie statusu pochylenia ścian różnymi kolorami, przy pomocy kursora myszy można sprawdzić grubość oraz kąt pochylenia.
 
 

Moduł umożliwoa zarówno projektowanie modeli 3D (funkcjonalność modułu ZW3D Lite) jak i generowanie obróbki dla frezarek do 2,5 osi oraz tokarek 2 osiowych. Dzięki narzędziom w tym systemie mozłiwie jest projektowanie modeli bryłowych oraz powierzchniowych przy pomocy: wyciąganie (po profilu, ścieżce, przez obrót i skorupa), zaokrąglenia, fazowanie, przycinanie, dzielenie przy pomocy obiektów. Podczas programowania CNC zastosowanie funkcji szyku, skali czy kopiowania elementów powoduje przyspieszenie pracy. Ponadto narzędzie CAM jakie znajdziesz w tym module umożliwiają projektowanie 3D.

Strategia obróbki otworów
Użytkownik nie powinien mieć problemów z wykonaniem otworów. Ta strategia daje wiele możliwości ich wykonania dzięki następującym fukcjom: wiercenie z łamaniem wióra, nawiercanie, wiercenie z pogłębianiem czy gwintowanie. Ponadto ta strategia posiada narzędzia do automatycznej obróbki otworów (automatyczna taktyka wiertarska).Frezowanie 2,5 osiowe
Wśród możliwości jakie daje nam frezowanie 2,5 osi jest obróbka spiralna, zigzak, równoległa, konturowa, i profilowa. Ponadto użytkownik znajdzie tutaj także obróbkę fazową, zaokręgloń, helikalną, z pochyleniem. Moduł zawiera również automatyczne wykrywanie i omijanie uchwytów.


Toczenie CNC
Moduł oferuje użytkownikom 2 sposoby genrowania ścieżek podczas toczenia (z prawej do lewej oraz z lewej do prawej). Do operacji jakie można zastosować aby wykonać od początku do końca przedmiot zaliczamy: wiercenie, planowanie czoła, obróbka zgrubna i wykończeniowa, rowkowanie, gwintowanie i odcinanie. Ponadto moduł toczenia umożliwia korzystanie z bazy narzędzi oraz tworzenie własnych narzędzi.Generowanie kodów NC oraz generowanie postprocesorów
Program posiada możliwość generoania ścieżek narzędzia przy użyciu następujących operacji: obróbka profili, spiralna, zigzak, równoległa i helikalna oraz obróbka frezami kształtowymi zaokrągleń oraz fazowań. Podczas geneowania ścieżek program wykrywa resztki materiału. Posiada ponadto ważne funkcje odnośnie automatycznego wykrywania i omijania uchwytów i taktykę frezowania w 2,5 osiach.Obróbka indeksowana
Wśród wielu funkcji modułu ZW3D 2xMachining jest  również obróbka indeksowana:
- Frezowanie - wsparcie dla 2 osi ciągłych, osi zagłębiania oraz 2 osi indeksowanych
- W płaszczyznach głównych wsparcie interpolacji kołowej
- Cykle wiertarskie emulowane lub wbudowane
- Łatwwe generowanie obróbki
- Obróbka wielu płaszczyzn

ZW3D 2xMachining - Frezowanie i toczenie

 

ZW3D 3xMachining - Frezowanie i toczenie

ZW3D 3xMachining zapewnia użytkownikom skrucenie czasu pracy maszyn CNC. Moduł jest rozbudowaną wersją 2xMachining, więc posiada pełną funkcjonalność. Tak jak inne moduły ZW3D ten również posiada wbudowany translator do bezpośredniego importu plików.

Frezowanie 3-osiowe na bryłach posiada następujące rodzaje obróbki:
- Obróbka zgrubna
- Obróbka wykańczająca (w tym HSM)
- Obróbka resztek
- Obróbka wgłębna
Ponadto posiada szereg strategii obróbczych:offset 2D i 3D, koronkowa, poziomy Z, obróbka ołówkowa, grawerowanie 2D i 3D, wpływ krzywych, krzywa prowadząca.
Posiada także niespotykane cechy: kontrola kąta opasania narzędzia, nadanie falistości ścieżki, zaawansowana kontrola posuwów, analiza kolizji, obróbka podpięć, ujemne nadatki.

Frezowanie 3-osiowe na powierzchni NURBS posiada następujące rodzaje:
- Obróbka zgrubna
- Obróbka naddatków
- Obróbka wykańczająca
Ponadto moduł umożliwoa wykrywanie krzywuzn IZO powierzchni w trakcje frezowania oraz umożliwia wymuszenie kierunku frezowania.Frezowanie 3+2 osie
Podstawowe cechy frezowania 3+2 osie to:
- Interpolacja kołowa
- Cykle wiertarskie lub emulowane na G0 i G1
- Translacja i obroty lokalnych układów współrzędnych
- Pełna kontrola przejścia freza pomiędzy kolejnymi pozycjami
Każdy użytkownik korzystający z tego modułu może korzystać również z:
- Szablony CAM
- Automatyczna obróbka części z wykorzystaniem frezowania 3x
- Limity obróbkowe
- Generator postprocesorów
 
Moduły
Dodatki
Zastosowanie