Cięcie Laserem
PEPS - Cięcie Laserem i Wodą
Obróbka elektroiskrowa
Frezowanie
Toczenie
Cięcie laserem/wodą
  Sheet Metal 2D
  Sheet Metal 3D
  PentaCut i TubeCut
Moduły dodatkowe
© 2016 TorusTech System Sp. z o.o.    
 

Sheet Metal 2D - Wydajność i efektywność - prawie sama.

2-osie Laserowe, Plazmowe i Cięcie Strumieniem Wody oraz Wykrawanie


Te potężne moduły PEPS do Sheet Metal 2D cechują się skotecznym tworzeniem programów NC oraz bardzo wysokim stopniem automatyzacji. Pliki CAD są importowanie i czyszczone, a także w pełni automatyczny moduł gniazdowania zapewnia optymalne wykorzystanie materiału.

Wbudowany system ekspercki PEPS tworzy obróbkę w pełni automatycznie, w oparciu o predefiniowane parametry technologiczne. PESP umożliwia tworzenie programów oraz symulacji obróbki NC dla całej gamy maszym - w tym zarządzania zadaniami. Ze względu na ustawienie piorytetów, pilnie potrzebne części są obrabiana w pierwszej kolejnooci, pomimo pełnej automatyzacji.

Nesting i Losowe Kształty Nestingu

Nesting umożliwia w pełni automatyczne lub półautomatyczne nesting części na blachach. Półautomatyczny nesting zawiera wiele funkcji, które wspierają interaktywny nesting części. Automatyczne Nesting umieszcza elementy w zależności od róznych parametrów na blachach. Możliwe jest także ustawienie rozmiaru arkusza, a także odległości pomiędzy elementami i dopuszczalny kątów obrotu tych elementów. Możliwe jest także ustawienie zageższenie elementów - wszystko w celu optymalnego wykorzystania materiału.

Sheet Metal 3D - Skomplikowane a zarazem bardzo proste

 
Moduły PEPS PentaCut i TubeCut zostały stworzone dla programowania złożonych cięć laserem i wodą przy użyciu jednocześnie maksymalnie 6 osi. Cechują się bardzo wysokim stopniem automatyzacji. Ścieżki narzedzi są generowanie automatycznie z zintegrowanym rozpoznawaniem obiektów. W razie potrzeby, możliwa jest optymalizacja obróbki.

Oba moduły posiadają wbudowany symulator kolizji co zapewnia niezbędne bezpieczeństwo procesu obróbki.

PentaCut i TubeCut - Potężne dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji

 

Symulacja kolizji w PentaCut i tubeCut zapewnia niezbędne bezpieczeńsstwo procesu obróbki

PentaCut - 5-osiowe cięcie Laserem i strumieniem Wody

Automatyczne pozycjonowanie modelu na obrabiarce łącznie z możliwościami transformacji i obrotu;
Automatyczne tworzenie rowkowych zamocowań;
Automatyczne rozłożenie i mocowanie;
Automatyczne i interaktywne rozpoznawanie oraz wewnętrznych i zewnętrznych przycięć modelu 3D CAD;
Automatyczne i interaktywne pozycjonowanie głowicy w celu uniknięcia kolizji;
Automatyczna optymalizacja obróbki łącznie z wygładzaniem ścieżki narzędzia;
Automatyczna technologia wybory z zintegrowanej bazy Technologii;
Możliwość określania punktów zmiany Technologii aby zmienić kąt dyszy, technologię obróbki, przebicia i mikro połączenia;

TubeCut - Ciągłe 6-osiowe cięcie Laserem i strumieniem Wody

Automatyczne ustawianie importowanych modeli CAD
Pełne automatyczne tworzenie wszystkich operacji obróbki
Automatyczne rozpoznawanie i obróbka walcowych i stożkowych wycieć w rurach
Biblioteka standardowych przekroi rur i tworzenie niestandardowych kształtów
Modyfikacja geometrii rur łącznie z otworamo i zakończeniami
Rozłożenie wielu obiektów na pojedynczej rurze
Automatyczne rozpoznawanie i obróbka wewnętrznych i zewnętrznych przycieć rur z obsługą osi obrotu (rura zamocowana jest w szczękach obrotowej osi)
Automatyczne przeliczanie ścieżki narzędzia w przypadku zmian geometrii modelu

Symulacja

Zintegrowana symulacja 3D z uwzglednieniem kinematyki maszyny
W pełni automatyczna kontrola kolizji