Obróbka elektroiskrowa
  Wire-Expert
  Moduł Wire EDM
  Bazy technologiczne
  Ciekawostki
Frezowanie
Toczenie
Cięcie laserem/wodą
Moduły dodatkowe
PEPS - Cięcie Drutem
© 2016 TorusTech System Sp. z o.o.    

WIRE-Expert  -  Automatyzacja w najwyższym stopniu

Moduł WIRE-Expert to zapowiedź automatyzacji. Automatyczne rozpoznawanie właściwości geometrii nadających się do obróbki elektroiskrowej i automatyczne przygotowanie obróbki w kilka sekund.

 

Moduł Wire EDM

Moduł PEPS WireEDM został wdrożony we współpracy z głównymi producentami obrabiarek CNC i jest stale wzbogacany o nowe funkcjonalności.
Zaawansowane możliwości produktu czynią PEPS liderem na rynku i jest on rekomendowany przez wielu producentów obrabiarek.

kreator do autoamtycznego tworzenia geometrii stałej;

symulacja offsetowania, odformowalności oraz sprawdzenie kolizyjności;

automatynczne nawlekanie, odcinanie i pozycjonowanie drutu;

automatyczne obliczenie położenia punktu początku zawierające początek dziury wyjścia;

stały i zmienny stożek;

obróbka zawiniętych powierzchni;
sprawdzenie podcięcia;
 
obróbka pochyleń;
kieszenie stożkowe i cylindryczne;
automatczne odcięcie ubytków;
trójkatne i wielokrotne łączniki;
offsetowanie części;
zmienna płaszczyzna odniesienia wysokości;
baza technologiczna dla wsyzstkich typów obrabiarek;
technologia wł/wył dojść;
kompletna strategia obróbcza może być zapamiętana;
autmoatyczne tworzenie graficznych arkuszy ustawczych;

Baza technologiczna - Oryginalni producencji

PEPS oferuje baze technologiczną dla wszystkich producentów. Użytkownik może uzyskać dostęp do bazy danych maszyny bezpośredniu przy użyciu interfejsu, poprzez import bazy z maszyny lub przy użyciu baz danych, które zostały już przekształcone.

Obsługiwane sterowniki:
Bazy technologiczne

Bazy technologiczne

Bazy technologiczne

Bazy technologiczne

Bazy technologiczne

Bazy technologiczne

Bazy technologiczne

Bazy technologiczne

Bazy technologiczne

Bazy technologiczne

Bazy technologiczne

Bazy technologiczne

AC Cut 20/30/200/300/400
Accutex
AC Fanuc
AC Orange
Excetek
Fanuc
Makino
Millennium
Mitsubishi
ONA
Robofil
Seibu
Sodick

System zabezpieczenia ubytków

System zabezpieczenia ubytków wstawia znaczniki, które w procesie wykrawania zapobiegają przywarciu wykrawanej części do stempla i uszkodzeniu wykrojnika. Dzięki temu znacznie wydłuża sie żywotność wykrojników.

Obróbka kołnierza

Rzutowanie pod kątem umożliwia obróbkę zmiennych wysokości odniesienia. Dzięki temu na części obrabianej mozna stworzyć obiegowy, cylindryczny kołnierz o stałej wysokosci. Tworzy się stożkowaty obszar, który nie musi być elementem konstrukcji modelu 3D.

Kontrola dodatkowych osi obrotu

PEPS oferuje funkcję do kontroli dodatkowej osi obrotu, a tym samym obróbki wieloosiowej podczas obróbki elektroiskrowej. W ten sposób mozliwe sa cięcia złożonych elementów bez żadnych ograniczeń.

MAKSYMALNY KĄT STOŻKOWY
MAKSYMALNA DOKŁADNOŚĆ
MAKSYMALNA JAKOŚĆ POWIERZCHNI
OBRÓBKA PRZY UŻYCIU JEDNEGO MOCOWANA

Obróbka kieszeniowania

Obróbka kieszeniowaniem powierzchni prostokreślnych umożliwia obróbkę tych powierzchni bez pozostawiania ubytków. Dzięki temu zmniejszają się nakłady na programowanie, a obróbka może odbywać się bez nadzoru.

Częściowa obróbka kieszeniowania

Częściowa obróbka kieszeniowania umożliwia połączenie normalnej obróbki zgrubnej z kieszeniowaniem. Zapobiega pozostawianiu ubytków w obróbce zgrubnej i tym samym umożliwia eksploatację bez nadzoru i zakłóceń.

Manipulowanie promieniami

Funkcjonalność ta "manipulując" promieniami geometrii pozwala zoptymalizować dokładność pasowania pomiędzy stemplami a matrycami. Użytkownik może przy tym ustalić, które promienie i o jaką wartość mają ulec zmianie.

Obróbka obrysu częściowego

Wykorzystując obróbkę obrysów częściowych, można w różnej jakości obrabiać częściowe obszary geometrii. Dzięki temu maleją nakłady na programowanie i znacznie skraca się czas obróbki.

Moduł narzędzi tokarskich

Moduł narzędzi tokarskich oblicza geometrię niezbędną do obróbki elektroiskrowej w profilu tokarskim. W zależności od kąta cięcia oraz od czołowego i bocznego kąta położenia narzędzia tokarskiego.

Obróbka obrysu zerowego

Obróbka obrysu zerowego stosowana jest do produkcji diamentów technicznych (PKD). Opcjonalnie możliwy jest automatyczny nesting geometrii. Obróbka następuje na wyznaczonej geometrii bez korekty promienia.
 
 

Ciekawostki - Optymalizacja wszystkich zakresów zastosowań