Tebis CAM
© 2016 TorusTech System Sp. z o.o.    
Tebis oferuje różnorakie opcje wzbogacania jednostek CAD /CAM oraz CAM.  Istnieje możliwość dodania dziewięciu modułów CAM do bazy TEBIS, a także moduły CAD. Konfiguracja komputera ma szeroki zakres możliwości rozbudowy:
Technologia Tebis Automill™: Automatyczne programowanie NC połączone z interaktywną opcją edycji programisty NC
Programiści  Tebis NC mają zawsze możliwość dostępu do poprzednio przygotowanych sekwencji obróbki (NC sets), kopiowania kroków obróbki NC podobnych komponentów (lista prac NC) lub programowania indywidualnego korzystając z poszczególnych funkcji NC. Technolodzy programując obróbkę części wykorzystują powtarzające się dla detali sekwencje (NC sets), łącznie ze wszystkimi narzędziami i parametrami. To wszystko minimalizuje czas programowania NC. Biblioteka prac NC zapisuje wszystkie dokonane wybory oraz parametry wprowadzone podczas programowania NC. Pozwala tym samym uprościć i ułatwić optymalizację obliczanych ścieżek pod względem narzędzia, strategii i obszaru obrabianego. Inna zaleta Tebis to, to że wszystkie prace NC dla obróbki komponentu mogą być skopiowane do podobnych detali zaoszczędzając wiele czasu programisty. Interaktywna kontrola kroków Tebis na bieżąco oblicza i przedstawia użytkownikowi pośrednie rezultaty obróbki. Już na tym etapie użytkownik decyduje czy zaakceptować sugestie systemu czy wybrać własne rozwiązanie, np. wybrać inne strefy skrawania dla tej obróbki.

Obliczanie programów NC bezpośrednio na powierzchniach, siatkach trójkątów i ich kombinacji
Powierzchnie wykonane z wykorzystaniem modułów Tebis CAM standardowo posiadają wysoką dokładność, gdyż Tebis zawsze oblicza ścieżki narzędzia na matematycznie dokładnych powierzchniach CAD. Tebis używa uproszczonych modeli siatek tylko wtedy, gdy dokładna powierzchnia nie jest dostępna. Wtedy programy NC są obliczane na bazowej siatce, jak również modelach hybrydowych.

Niezawodna, wydajna obróbka z zintegrowanymi narzędziami zarządzania
Każdy program NC wygenerowany w Tebis jest obliczany w oparciu o geometrię znajdującą się pod narzędziem. Dodatkowo w odniesieniu do parametrów skrawania, baza narzędzi zawiera wszystkie komponenty uchwytów. Pozwala to na pewne uniknięcie kolizji z uchwytem i dostosowanie optymalnej długości narzędzi oraz ich podejść do materiału skrawanego. Dla każdego narzędzia Tebis zarządza nie tylko danymi geometrycznymi ale także jego materiałem i specyfiką materiału obrabianego (posuwy i prędkości skrawania).

Wysokiej jakości technologia symulacji zwiększa niezawodność procesu i minimalizuje czas wykonania detalu
Narzędzia symulacji Tebis potrafią przewidzieć rzeczywistą sekwencję produkcji tak szybko, jak tylko osiągamy etap obliczania programu NC. Dla przykładu, wybrane narzędzie skrawające może obrabiać detal płaszczyzna po płaszczyźnie odwzorowując to na wirtualnej obrabiarce. Wirtualne ścieżki pokazują ślady na surówce stopniowo zbliżając ją do docelowej geometrii. Dzięki temu zawsze jest znane gdzie i ile zostało materiału do usunięcia. Zaletą tego są krótsze czasy przestoju i ruchów w powietrzu, a co za tym idzie dramatycznie skracany jest czas wykonania części. Tebis nie tylko przewiduje żywotność narzędzia, ale także zwiększa niezawodność procesu obróbki.
 

Tebis CAM

 

Wiercenie i Frezowanie 2.5D - w pełni automatyczna obróbka NC oparta na bazie wiedzy

Standardowe zastosowania dla modułu Tebis CAM w dziedzinie wytwarzania form zawiera płaskie powierzchnie, powierzchnie zamków i osadzeń, otwory mocujące itp. Producenci form używają tego modułu do obróbki wszelkiego rodzaju kieszeni i płaskich powierzchni jak również otworów, np. stopniowych otworów systemów chłodzenia i podgrzewania. Zastosowanie dla tego modułu znajduje również przemysł lotniczy.

Używanie funkcji wiercenia do programowania NC może służyć również do wytaczania otworów, gwintowania, czy pasowania. Można używać funkcji frezowania do tworzenia pojedynczych programów NC dla kieszeni, płaskich powierzchni i dla pionowych konturów i ich materiałów resztek. Używając technologii cech, funkcje mogą być kopiowane ze wszystkimi informacjami za pomocą jednego kliknięcia myszką.

Efektywna i bezpieczna automatyzacja
Technologia zestawów NC (NC set) dostarcza specjalnych korzyści dla programowania 2.5D. System ma dostęp do wszystkich starych sekwencji (NC set), które zostały zdefiniowane dla poprzednich obróbek przez specjalistów od frezowania i są zapisane w centralnej lokalizacji. Tebis posiada wbudowanie zestawy NC dla poszczególnych standardowych operacji takich jak wielostopniowe otwory, gwinty i kieszenie wraz z narzędziami i ich optymalnymi parametrami skrawania. Jeśli model CAD zawiera cechy (parametryczne obrabialne obiekty), wtedy programowanie NC może być wykonane w całości automatycznie, gdyż każda cecha znajdzie odpowiednie zestawy NC określające jej obróbkę. Taki sposób podejścia znacząco redukuje  nakład pracy poświęcony na programowanie NC zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo (mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez programistę).
5-stronna kompletna obróbka: planowanie i kieszenie wykonane są dla wszystkich potrzebnych stron formy Badanie kolizyjności i optymalizacja przejazdów: geometria części jest zawsze uwzględniana podczas obliczeń Programowanie form 2.5D w Tebis jest również najlepszym rozwiązaniem do wiercenia złożonych głębokich otworów przy wytwarzaniu form Technologia zestawów NC automatycznie oblicza programy NC dla wszystkich typów otworów i kieszeni
 

Obróbka zgrubna 3+2 Osi - krótsze czasy obróbki i mniejsze zużycie narzędzia

Obróbka zgrubna w Tebis usuwa materiał z surówki zdefiniowanej przez użytkownika płaszczyzna po płaszczyźnie, aż do dna. Tym samym zbliża się do pożądanej geometrii docelowej przedstawiając ją krok po kroku. Wirtualne usuwanie materiału pozwala na zobaczenie na wczesnym etapie, dokładnie jak część będzie wyglądała w rzeczywistości na obrabiarce.

Kiedy tylko program NC osiąga etap obliczeń, Tebis generuje  pośrednie geometrie płaszczyzna po płaszczyźnie, czyli rezultat jaki otrzymujemy po zastosowaniu konkretnego narzędzia w rzeczywistym świecie. Robiąc to system na bieżąco uaktualnia rzeczywistą geometrię surówki. W rezultacie, Tebis zawsze wie gdzie i ile materiału pozostało. Takie podejście znacząco redukuje czas pustych przejazdów  co w dużym stopniu przekłada się na całkowity czas wykonania części.

Inteligentne algorytmy zapewniają, że kontury są stopniowo i dokładnie odwzorowywane przez narzędzie umożliwiając frezowanie z bardzo dużymi posuwami. W zależności od stopnia kontaktu narzędzia z materiałem, Tebis generuje różne posuwy skrawania, np. redukuje posuw kiedy narzędzie skrawa całą szerokością. Kolejne korzyści  z korzystania Tebis CAM, to ciągła ochrona przed kolizjami dla bieżącej strategii obróbki i to nie tylko z obrabianą częścią ale i innymi przedmiotami znajdującymi się w obszarze obróbki, np. klamrami czy imadłem.

Analiza grubości materiału dla efektywnej obróbki resztek
Pośrednie geometrie obliczane przez Tebis dostarczają również informacji o ilości pozostawionego materiału na części obrabianej. Funkcja ta szybko, niezawodnie i precyzyjnie znajduje obszary  detalu, które w dalszym ciągu zawierają zbyt dużo materiału. To czyni obróbkę możliwie maksymalnie wydajną. Łączy ona strategie obróbki dużymi frezami i wysokimi prędkościami skrawania oraz obróbkę resztek zastosowaną tylko do tych obszarów, gdzie jeszcze pozostał materiał do usunięcia.
Analiza grubości materiału lokalizuje obszary (czerwone), gdzie nadal jest za dużo materiału surówki Obliczana pośrednia geometria (pozostała) jest używana jako surówka do obróbki resztek Aby usprawnić programowanie zgrubne można zeskanować model przygotówki i użyć go jako geometrii surówki Różne orientacje narzędzia są idealne do obróbki nadmiernie pochylonych obszarów oraz podcięć
Wysoko-prędkościowa obróbka zgrubna jest możliwa dzięki zokrąglonym i gładkim, kompatybilnym z HSC ścieżkom NC Mniejszy rozstaw wzajemny płaszczyzn obróbki niweluje powstawanie tzw. półek tarasowych Narzędzie analizy grubości materiału pozwala na tworzenie krzywych ograniczających obszary do selektywnego usuwania pozostałego materiału surówki
 

Obróbka wykańczająca 3+2 Osi - optymalna jakość powierzchni dla detali o dowolnej złożoności

Moduł CAM obróbki wykańczającej 3+2 jest idealny do obróbki pół-wykańczającej, wykańczającej i frezowania HSC powierzchni 3D jak również konturowania i obróbki naroży.

Tebis obsługuje wszystkie rodzaje frezów począwszy od  rysików, frezów o zakończeniu kulistym i torusów, aż do zwykłych frezów palcowych. Dla każdej  funkcjonalności obróbki posiada wielorakie strategie frezowania. Tebis oblicza ścieżki automatycznie lub z interaktywną interwencją programisty. System automatycznie określa granice obszarów skrawania i dzieli komponent ze względu na kryterium topologii. W rezultacie otrzymujemy program NC sprawdzony pod kątem kolizyjności, który zachowuje wysokie standardy jakości. Do obliczeń programów NC dostępne są specjalne parametry obróbki HSC, które są używane w zastosowaniach frezowania wysoko-prędkościowego.

Nieograniczony rozmiar i złożoność komponentów obrabianych
Moduł ten pozwala łatwo wytwarzać stemple i matryce form rozważając grubość materiału i naddatki surówki. Obrabiane komponenty mogą być  dowolnego rozmiaru i złożoności kształtu. Wszystkie programy NC - łącznie z ruchami połączeniowymi i dojściami - są sprawdzane aby uniknąć kolizji już na etapie obliczeń.

Właściwa strategia obróbki dla uzyskania najlepszych rezultatów
Tebis oferuje wszystkie strategie do obróbki matryc, form i wzorców jakich potrzebuje producent. Dlatego programiści NC mogą wybrać właściwą strategię do wykańczania powierzchni i frezowania HSC. Może to być: równolegle do osi, równolegle do krzywej, równolegle do konturu, profilowanie Z, czy obróbka izoparametryczna w zależności od tego jaka geometria jest obrabiana i jakie są wymagania odnośnie jej jakości. Automatyczna analiza geometrii pomaga ocenić charakterystykę obszaru, np. jego pochylenie, a także poziom obrabialności dla wybranego narzędzia.
Aby podwyższyć jakość powierzchni, strategia ...podczas gdy obszary płytkie są automatycznie obliczane przy użyciu strategii równolegle do osi lub konturu Tebis automatycznie wylicza granice frezowania dla wybranego narzędzia W przypadku strategii „równolegle do konturu” można użyć granic jako elementu sterującego przejściami ścieżki
 

Frezowanie resztek 3+2 - przetestowane strategie redukujące czas obróbki

Połączenie zastosowania małych frezów do obróbki resztek poprzedzone dużymi frezami z użyciem wysokich parametrów skrawania jest najbardziej efektywnym sposobem usuwania materiału z powierzchni obrabianej. Moduł frezowania resztek 3+2 w systemie Tebis znajduje obszary do reobróbki i automatycznie wylicza niezbędne ścieżki narzędzia.

Aby użyć tej strategii system musi niezawodnie wykryć obszary, gdzie duży frez nie był w stanie usunąć materiału.

Ten moduł Tebis jest idealny do takich zastosowań. Pomaga on programistom NC w reobróbce zaokrągleń i innych wklęsłych obszarów. Kiedy Tebis wylicza obszar szczątkowego materiału surówki, bierze pod uwagę geometrię krawędzi skrawającej zarówno poprzedniego jak i aktualnego narzędzia. System akceptuje płaskie frezy palcowe, torusowe jak i te o zakończeniu kulistym.

Właściwa strategia do perfekcyjnej obróbki wykańczającej
Istnieje możliwość wyboru różnych strategii do usuwania materiału resztek, np. frezowanie wzdłuż zaokrągleń dla płytkich obszarów czy  pionowa obróbka obszarów o dużym nachyleniu. Tebis rozróżnia obszary płaskie i te o dużym nachyleniu zgodnie z podanym ustawieniami kąta progowego. W zależności od stopnia stromości ścian komponentu do obróbki naroży i rowków można wybrać pomiędzy takimi strategiami jak: równolegle do osi, równolegle do konturu, czy profilowanie Z. Dla obróbki równolegle do konturu system automatycznie używa poprzednio określonego obszaru jako granicy frezowania.
Program usuwa materiał resztek z zaokrągleń formy złożonego wewnętrznego panelu drzwi Obróbka naroży przy użyciu strategii Obróbka wewnętrznego zaokrąglenia za pomocą strategii równolegle do konturu i indeksacją osi narzędzia
 
Przy frezowaniu powierzchni matryc można ograniczyć kąty pochylenia narzędzia aby uniknąć kolizji Tebis udostępnia wiele różnych opcji obróbki po krzywych. Dla przykładu frezowanie obszaru granicy z narzędziem skierowanym zawsze prostopodle do powierzchni Programując obróbkę powierzchni można wybrać dwie krzywe określające kształt obróbki a odległość pomiędzy przejściami ścieżki jest wartościainterpolowaną Wypukłe powierzchni mogą być obrabiane poprzez odtaczanie się frezu

Frezowanie ciągłe 5-osi - najszybsza droga do osiągnięcia gładkich powierzchni

Moduł frezowania ciągłego 5-osi Tebis pozwala obrabiać pewnie powierzchnie i krzywe szybciej i dokładniej niż w technologii 3-osiowej. Programy NC obróbki 5-osiowej nie są wcale trudniejsze do obliczeń niż te w module 3+2-osi, ponieważ realizują te same struktury użytkownika. Dla frezowania powierzchni moduł ten jest bardzo dobrym wyborem zarówno do obróbki wypukłych elementów jak i wklęsłych matryc. Sprawdzanie kolizji zawarte w module, uwzględnia wszystkie komponenty uchwytu narzędzia opisane w bibliotece narzędzi.

Zaawansowane strategie dla trójwymiarowego wycinania, grawerowania i frezowania powierzchni
Obróbka po krzywej, w programowaniu 5-osiowym, oblicza programy NC dla wycinania i grawerowania, jak również usuwania materiału w obszarze granicy trójwymiarowych powierzchni.

Dla powierzchni dostępne są funkcje i strategie odtaczania i frezowania powierzchni czołowych. Tebis umożliwia definiowanie powierzchni bezpiecznych oraz granic aby chronić obszary przed kontaktem z narzędziem. Toroidalne narzędzia, a także użycie makr wejścia i wyjścia pomaga osiągnąć idealną powierzchnię końcową.

Obliczenia NC uwzględniają również geometrię głowicy i kinematykę obrabiarki
System bierze pod uwagę narzędzie, które zostanie użyte, geometrię głowicy oraz kinematykę frezarki już na etapie obliczeń programu NC. Potem, od razu, każdy obliczany 5-osiowy program NC może być symulowany w trybie cieniowania w rzeczywistym czasie i analizowany pod kątem kolizji z uchwytem narzędzia.
 

Toczenie - programowanie złożonych komponentów jest teraz zarówno proste jak i wysoce zautomatyzowane

Razem z nowym modułem toczenia TEBIS kompletne programowanie od początku do końca nie jest już problemem. System, który nie wymaga wysiłku w użytkowaniu, stał się rzeczywistością. Możliwość połączenia operacji wiercenia, toczenia i frezowania w jednym ustawieniu znacząco redukuje czas wytwarzania dając jednocześnie wyższy stopień specjalizacji.

Zostało już udowodnione, że potęga indywidualnych funkcji Tebis jest imponująca. Tebis posiada wszystkie funkcje do toczenia konturów, rowków, gwintów jak i powierzchni czołowych czy wiercenia. Istnieje również możliwość automatycznego uzyskania profilu z krzywych 2D i danych 3D. Moduł toczenia jest również w pełni zintegrowany z managerem zadań, symulatorem obrabiarki. To sprawia, że programowanie NC jest jeszcze bardziej efektywne. Już po kilku kliknięciach myszką możesz uzyskać zoptymalizowane programy NC sprawdzone pod względem kolizji i zawierające kompletne narzędzia nawet dla skomplikowanych detali.

Pomimo wysokiego stopnia automatyzacji, użytkownik wciąż ma możliwość ingerencji w ustawienia. Zawsze jest to bliższe osiągnięcia celu minimalizując czas potrzebny na programowanie oraz wytwarzanie. Decyzje o korekcie ustawienia, najistotniejszych parametrach technologii i zachowaniu poszczególnych komponentów obrabiarki są podejmowane na etapie programowania, a nie dodatkowo na hali produkcyjnej.

Obszerne strategie i technologie
Moduł toczenia Tebis zawiera wszystkie funkcje niezbędne do toczenia wzdłużnego, czołowego czy równoległego. Także do nacinania rowków, wytaczania, czy toczenia wstecznego, a także wiercenia. Również bez wysiłku można wykonać gwinty walcowe, stożkowe i płaskie. System automatycznie rozpoznaje czy obszar ma być obrabiany z zewnątrz czy z wewnątrz.

Sprawdzanie obszaru kolizji i symulacja w czasie rzeczywistym
Dużą przewagą modułu toczenia jest to, że sprawdzanie kolizji następuje już na etapie obliczeń ścieżki. Jak tylko pojawi się możliwość wystąpienia potencjalnej kolizji z zespołem narzędzia, system automatycznie redukuje obszar obróbki. Surówka jest aktualizowana w czasie rzeczywistym po każdym przejściu narzędzia.

Kompletna integracja managera zadań i Symulatora Tebis
Moduł toczenia jest w pełni zintegrowany z managerem zadań. Użytkownik może się cieszyć z korzyści jakie daje pełen proces od początku do końca, a to wszystko w jednym wspólnym interfejsie programu. Operacje frezowania, wiercenia, czy toczenia mogą być łączone według potrzeb. Bez względu na sekwencje operacji  frezowania toczenia czy wiercenia informacje o stanie surówki przekazywane są przez cały program NC i na bieżąco uaktualniane. Całości dopełnia kontrola kolizji w 3D monitorowana przez Symulator Tebis.

Wspólna baza danych dla wszystkich modułów
Bardzo istotne jest aby podczas programowania NC dane o bieżącej sytuacji narzędziowej na hali produkcyjnej były aktualne. Aby móc dokładnie ocenić wszystkie możliwe ewentualności przed wypuszczeniem programu NC, status obrabiarki musi pokrywać się 1:1 z jej wirtualną wersją Tebis. Tebis używa specjalnej bazy danych do tego procesu, w której wszystkie obrabiarki i narzędzia są szczegółowo odzwierciedlone jako modele 3D.
Dla wszystkich operacji sprawdzane są jakiekolwiek możliwe kolizje z kompletnym złożeniem narzędzia już podczas obliczeń ścieżki. Dzięki temu obrabiarka jest w stanie wykonać wszystkie operacje bez niepotrzebnych przerwań Wraz z aktywnym śledzeniem materiału surówka jest aktualizowana na bieżąco przy każdym ruchu skrawającym. Dzięki temu symulacja pozostaje przejrzysta pozwalając na wizualną ocenę przedmiotu w każdej chwili obróbki Dodatkowo w ramach obróbki mogą być dodatkowo kontrolowane modyfikacje wartości poszczególnych parametrów takich jak posuw, obroty, prędkość skrawania, stop czy czas zatrzymania. Dopasowania z poziomu sterowania obrabiarki są wyeliminowane i nie są więcej potrzebne
Szkicownik Tebis może być bezpośrednio otwierany z poziomu managera zadań. Szkicownik jest używany do intuicyjnego projektowania krzywych z wykorzystaniem opcji parametryczności i powiązań Profile obrotowe mogą być uzyskiwane nie tylko z krzywych 2D ale również z danych 3D takich jak modele objętościowe czy siatki trójkątów
 

Wycinanie 5-osi - dla wycinania komponentów wykonanych z kompozytów

Z pomocą modułu Tebis CAM do wycinania 5-osi można tworzyć Programy 3 i 5-osiowe w trybie bez połączenia z obrabiarką. W ten sposób można przesunąć nauczanie kroków przycinania z maszyny do wirtualnego świata stanowiska CAD / CAM co zmniejsza koszty i przestoje. Zakres obszaru zastosowania oprogramowania zaczyna się od termo-formowanych części z tworzywa sztucznego i sięga do obróbki włókien węglowych, a także przedmiotów wzmacnianych włóknem szklanym. Można też wykorzystać roboty do produkcji seryjnej. Tebis obsługuje maszyny wszystkich popularnych producentów.

Graficznie interaktywna obróbka ścieżek NC
Użytkownik może wygodnie symulować i analizować obliczone kontury. System automatycznie rozpoznaje i graficznie podświetla główne ruchy skrętne głowicy lub nachylenia. Podobnie oznacza podświetleniem obszary o dużym ryzyku wystąpienia kolizji. Potężne, graficzne, interaktywne funkcje dostępne są dla późniejszego przetwarzania wybranych obszarów ścieżki.

Przełączanie pomiędzy różnymi obrabiarkami
Dzięki technologii Tebis, obróbka komponentów nie jest ograniczona do określonego typu maszyny. Z odwrotnym postprocesorem można również wykonać na innych obrabiarkach, prace dla których nie posiadamy danych CAD. Przy zmianie obrabiarki do procesu, można użyć odwrotnego postprocesora aby zaimportować już wygenerowany program NC. Następnie zapisać go jako program NC dla innego typu obrabiarki.
Orientacja głowicy obrabiarki może być łatwo zmieniona przez kliknięcie myszką. Razem z automatyczną funkcją analizy pozwala to zdefiniować orientację głowicy wolną od kolizji Orientacja głowicy obrabiarki może być łatwo zmieniona przez kliknięcie myszką. Razem z automatyczną funkcją analizy pozwala to zdefiniować orientację głowicy wolną od kolizji Położenia głowicy (żółte linie) przekazywane są do programu NC i importowane przez Tebis. Oryginalne kierunki wektorów wyświetlone są na czerwono Można również re-importować przesunięte położenia elementów obrabianych, które były zdefiowane jako cykle w programie NC
Tebis CAD
Tebis CAM
2.5D Wiercenie i Frezowanie
3+2 Obróbka zgrubna
3+2 Obróbka wykańczająca
3+2 Frezowanie resztek
5-osi Frezowanie ciągłe
Toczenie
5-osi Wycinanie