Tebis CAD
© 2016 TorusTech System Sp. z o.o.    
Tebis CAD
Tebis Base
CAD - Interfejsy
Projektowanie powierzchni
Projektowanie elektrod
Projektowanie cech
Tebis CAM
 
Tebis oferuje wiele opcji zwiększenia możliwości CAD. Sześć różnych modułów CAD może zostać dodane do wersji bazowej zawierającej modelowanie krawędziowe:
Zaawansowane projektowanie powierzchniowe
Digitalizacja danych
Integracja Faro
Qualifier - Ocena jakości powierzchni modeli
Surfacer - Podwyższanie jakości powierzchni modeli
Reverser - Generowanie powierzchni projektowych
Healer - Naprawa powierzchni
Optimizer - Powierzchnie poziomu klasy A
Morpher - Odkszatałcanie powierzchni modeli
Opcje te pozwalają na konfigurację stacji roboczej CAD/CAM dostosowanej do potrzeb użytkownika. Istnieje również możliwość wyboru liczby interfejsów  wczytywania geometrii, te które są kompatybilne dla wszystkich związanych z procesem wytwarzania w danej kooperacji.

Specjalne funkcje oszczędzające czas projektowania narzędzi
Tebis CAD dostarcza szerokiego zakresu specjalizowanych funkcji projektowych dla konstruktywnego łączenia technologii, łącznie z zaokrągleniami,  podziałem komponentów i nadawaniem pochyleń dla elementów formowanych, a także dodatkowych wypełnień, redukcji promieni czy linii cięcia w przypadku tłoczników itp. Tebis posiada również automatyczne rozwiązanie dla projektowania elektrod dla wytwarzania form. Jeśli geometria lub rozważania ekonomiczne wykazują, że technologia frezowania jest niemożliwa, wtedy można łatwo i szybko zastosować elektrody EDM.

Technologia "CAD plus CAM" zapewnia najwyższą jakość i elastyczność procesu wytwarzania NC
Efektywne planowanie produkcji i harmonogramu zadań jest możliwe tylko,  gdy programista NC posiada również narzędzia do przeprowadzenia analizy łącznie z funkcjami CAD. Planiści produkcji używają stanowiska Tebis do analizy importowanych danych pod względem wyszukiwania potencjalnych problemów i ewentualnej naprawy tych obszarów szybko i precyzyjnie . Dodatki , wydłużenia i powierzchnie bezpieczne zwiększają niezawodność i podwyższają jakość frezowanych detali z zachowaniem struktury obszaru skrawania  powierzchni i uwzględnieniem powierzchni ograniczających obróbkę.

Hybrydowe jądro liczące Tebis obsługuje powierzchnie i siatki trójkątów
Konstruktorzy Tebis pracują na powierzchniach STL  jak i siatkach FEM, wielomianowych powierzchniach lub powierzchniach tworzonych w oparciu o importowane krzywe i powierzchnie składowe. To wszystko umożliwia hybrydowa technologia Tebis. Importowane bryły są utrzymywane razem i są traktowane jako złożona topologia. Z zasady, Tebis może obrabiać wszystkie powierzchnie i optymalizować je pod względem wybranego systemu CAD, co p Pozwala to na konwertowanie ich do postaci brył w już systemie docelowym.

Technologia modelowania krawędziowego daje powierzchnie najwyższej jakości przy minimalnym nakładzie pracy
Technologia modelowania krawędziowego zintegrowana z modułem RSC (Szybkie Tworzenie Powierzchni) czyni obsługę tak łatwą jak to możliwe. Zapewnia niską segmentację powierzchni z zachowaniem styczności i minimalizacją szczelin pomiędzy poszczególnymi powierzchniami. Tebis umożliwia używanie wygodnego modelowania krawędziowego do tworzenia powierzchni na predefiniowanych siatkach trójkątów . Dzięki temu w rezultacie otrzymujemy wysokiej jakości zoptymalizowane modele powierzchniowe.
Tebis RSC Tebis Projektowanie Elektrod Tebis Modelowanie Krawędziowe Tebis Funkcje Automatyzacji dla Form

Tebis CAD

 
Generowanie i modyfikacja modeli krawędziowych. Analiza, nawigacja i dokumentacjaKażde stanowisko Tebis zapewnia szeroki zakres użytecznych funkcji i poleceń niezależnie ile modułów jest zainstalowanych:
Modelowanie krawędziowe: Zrób wszystkie zadania projektowe niezbędne do wykonania modelu krawędziowego. Twórz krzywe prowadzące i ograniczające jak również elementy pomocnicze takie jak płaszczyzny czy układy współrzędnych do przygotowania obróbki. Używaj funkcji edycji do przesuwania, obrotu, przycinania i ograniczania istniejących krzywych i powierzchni
Analiza: Oceń jakość modelu, określ obszary do modyfikacji za pomocą funkcji analizy odległości. Zobacz czy istnieje możliwość wystąpienia podcięć za pomocą analizy pochyleń i sprawdź cały model pod kątem powierzchni zaokrąglających i płaskich obszarów
Nawigacja: Używaj struktury drzewa aby wyświetlać obszary komponentu indywidualnie lub w grupach. Twórz nowe warstwy i filtry oraz modyfikuj ich zawartość. Jeden z pasków narzędziowych pozwoli Ci sterować poruszaniem modelu i określić, kiedy ma być on wyświetlany jako zacieniowany, kiedy krawędziowy albo wyświetlany w jeszcze inny sposób
Dokumentacja: Używaj funkcji dokumentacji aby wysyłać widoki i przekroje modelu do drukarki lub plotera. Możesz też zapisać je w postaci plików
Ustawienia systemowe: Moduł bazowy Tebis zawiera obszerny tryb konfiguracji, w którym można ustawić poszczególne parametry Tebis. Może to być sposób wyświetlania obiektów geometrycznych, sposób zaznaczania i automatyczne nazewnictwo i wiele innych
Krzywych można używać do tworzenia wszystkich rodzajów konstrukcji krawędziowych, np. granic frezowania Wyświetlanie poszczególnych obszarów komponentu dzięki strukturze drzewa Wyświetlanie dużych modeli w trybie ukrytych linii dla ich większej przejrzystości Funkcja dokumentacji do tworzenia wydruków lub plotowania
Analiza jakości projektu z funkcją oceny jakości Analiza zmian z funkcją analizy odległości Analiza zaokrągleń z funkcją analizy promienia Analiza podcięć z funkcją analizy pochyleń

Tebis Base

 

CAD - Interfejsy (wymiana danych)

Odkąd systemy CAD/CAM dostępne na rynku stały się coraz bardziej wyspecjalizowane, zaawansowane interfejsy są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Możliwość płynnej wymiany danych stała się znaczącym czynnikiem w podejmowaniu decyzji, kto dostaje zamówienie.

Tebis oferuje szereg standardowych bezpośrednich interfejsów,  które pozwalają na skuteczną wymianę danych w obydwu kierunkach. Pozwalają na przekaz 1 do 1 zarówno danych geometrycznych i strukturalnych, w tym złożeń, warstw, zestawów, filtrów i informacji o kolorze. W porównaniu do wymiany oryginalnych danych w neutralnym formacie, dane mogą być przesyłane w ten sposób bez wysiłku i bezstratnie za pośrednictwem natywnych interfejsów Catia® i Unigraphics®.

Wszystkie interfejsy są przeznaczone do importu i eksportu modeli o dowolnym rozmiarze. Istnieje również możliwość optymalizacji oryginalnych zestawów danych podczas importu za pomocą inteligentnych filtrów.

Interfejsy dostępne w Tebis:

Import / Eksport
Bezpośredni interfejs Catia V4®
Bezpośredni interfejs Catia V5®
Bezpośredni interfejs Unigraphics®
Standardowy interfejs VDAFS
Standardowy interfejs VDAIS
Standardowy interfejs DXF
Interfejs STL
Import
Bezpośredni interfejs Pro/E®
Bezpośredni interfejs Solidworks®
Bezpośredni interfejs Parasolid®
Standardowy interfejs STEP
Modele CAD, które zostały zaimportowane przez bezpośredni interfejs Catia® V4, zachowują swoje oryginalne kolory i struktury filtrów podczas wyświetlania w Tebis Import produktu/części przez Catia® V5 do Tebis z zachowaniem struktury 1:1
 

Projektowanie powierzchni - Generowanie i edycja modeli powierzchniowych

Moduł Projektowania Powierzchni zapewnia kompleksowy pakiet funkcji do generowania i edycji geometrii powierzchni. Narzędzia te mogą być używane do tworzenia szerokiego zakresu obiektów, od standardowych powierzchni 3D (takich jak sfery, walce, stożki i powierzchnie wyciągnięte lub obrotowe) do wysokiej jakości powierzchni łączących, wypełniających, offsetowych i zaokrąglających.

W połączeniu z funkcjonalnością modelowania krawędziowego dostępnego w module bazowym Tebis, ten moduł pozwala konstruować powierzchnie o dowolnej złożoności spełniając najwyższe standardy jakości. Niezależnie czy chcesz przenieść szablon istniejącej geometrii z innego systemu CAD, projektować na podstawie rysunków lub po prostu dać upust swojej kreatywności, moduł Projektowanie Powierzchni Tebis (CAD) oferuje wszystkie funkcje, których potrzebujesz.

Nowoczesne i intuicyjne polecenia ułatwiają tworzenie modeli, form , czy matryc. Można wygenerować standardowe powierzchnie 3D jak również powierzchnie wyciągnięte lub obrotowe. Wystarczy nacisnąć przycisk aby skonstruować swobodne powierzchnie z krzywych i przekrojów. Powierzchnie i ściany można chwytać i interaktywnie pochylać lub wydłużać. Tebis oferuje interaktywne funkcje do wypełniania i łączenia powierzchni tak łatwe w użyciu jak zaokrąglanie ze stałym lub zmiennym promieniem. Rozbudowanie funkcje topologii umożliwiają tworzenie komponentów typu BREP, które pozwalają zaoszczędzić czas projektowania oraz zapewniają znakomitą jakość podczas edycji brył i przygotowywania do procesu frezowania.
Powierzchnie wypełniające są dopasowane stycznie do przyległych powierzchni Offset powierzchni pozwala nadać ścianom grubość nawet dla skomplikowanych powierzchni po prostu przez kliknięcie Tworzenie zaokrągleń całego komponentu: automatycznie lub interaktywnie, ze stałym lub zmiennym promieniem Często używane powierzchnie dodatkowe do przygotowania modelu pod kątem projektowania obróbki
 
Moduł CAD projektowania elektrod Electrode Design daje projektantom i programistom NC z branży form programowe narzędzie do programowania obróbki wynikłych obszarów przez wypalanie elektrodami EDM. Moduł ten pozwala tworzyć kompletne elektrody w oparciu o te obszary, a także daje dostęp do biblioteki przygotówek i uchwytów elektrod. Dzięki temu, użytkownik nie musi posiadać specjalizowanej wiedzy dotyczącej projektowania czy modelowania CAD.

Funkcje analizy pokazują obszary wymagające obróbki elektroerozyjnej  po obróbce frezowaniem. Dla modułu projektowania elektrod dostępne są biblioteki przygotówek i uchwytów elektrod. Narzędzia symulacji EDM pozwalają sprawdzić najważniejsze ruchy i wykryć ewentualne kolizje z podstawą lub uchwytem elektrody. Funkcje zarządzania listą części i dokumentacją umożliwiają użytkownikowi zachować przejrzystość projektu nawet przy pracy z wieloma lub ze skomplikowanymi elektrodami i upewnić go, że elektrody są kompletne.

Stanowisko Tebis CAD/CAM oferuje ogromne korzyści dla całego procesu w zakresie projektowania elektrody. Każdy krok jest bardziej wydajny i niezawodny począwszy od projektowania przez frezowanie a skończywszy obróbce elektroiskrowej EDM.

Projektowanie elektrod - Projektowanie z symulacją na wirtualnym modelu i obsługą bazy danych

Surówka pozostałości (resztek) identyfikuje obszary, które wymagają erodowania EDM. Kod koloru pokazuje grubość materiału pozostałego po fezowaniu Elektroda będzie automatycznie zaprojektowana i gotowa do wytwarzania. Przygotówki i uchwyty mogą być pobrane z wbudowanej bazy danych System przechowuje w asystencie projektowania wszystkie specyfikacje do zautomatyzowanego projektowania, takie jak współrzędne drążenia, wymiary, czy uchwyty
 

Projektowanie cech - Baza danych wspomaga obsługę wierceń i obróbkę kieszeń o dowolnej złożoności

Korzystanie z modułu CAD Feature Design pozwala projektować standaryzowane obiekty geometryczne przy tworzeniu narzędzi i form. Dodatkowo Tebis udostępnia własną bibliotekę cech zawierającą parametryczne obiekty obrabialne, a także umożliwia zarządzanie nimi. Każda wersja każdej cechy jest dokładnie opisana, zarówno geometrycznie jak i technologicznie. Funkcje pomocnicze pozwalają umieścić cechy na modelu i dostosować je do lokalnych warunków. Podczas importowania geometrii komponentów Tebis automatycznie je skanuje i analizuje obszary, które mogą być opisane przez obiekty cech. Ale największą korzyścią cech Tebis jest to, że wszystkie wartości i informacje są przesyłane przez cała drogę do obrabiarki NC.

Projektowanie cech w Tebis przyspiesza i ułatwia prace nad modelowaniem CAD. Można kopiować informacje o obróbce z innych systemów CAD w postaci cech. To czyni dokumentację modelu CAD bardziej przejrzystą i łatwo zobaczyć co ma być obrabiane. Cechy zawierają wszystkie geometryczne i technologiczne informacje potrzebne do obróbki, takie jak: nieprzelotowy, gwintowany otwór M10, głębokość 25mm; lub rowek 25 x 8H7, 5 mm głębokości. Te dane nie będą już musiały być umieszczone na rysunku dokumentacji do obróbki. Tebis także szybko i niezawodnie wykrywa istotne geometrie w dowolnych importowanych danych i umieszcza tam cechy. To działa również dla plików rysunków 2D.

Technologia cech jest użyteczna nie tylko dla projektantów ale również dla technologów. W kolejnych pracach programowania NC, programy NC mogą być automatycznie obliczane dla obiektów typu cecha bez jakichkolwiek dodatkowych ingerencji programisty.
Forma wtryskowa od strony dyszy z ponad 170 cechami, od prostych otworów do wielostopniowych otworów chłodzących z gwintowanym przyłączem Biblioteka cech umożliwia zdefiniowanie wszystkich niezbędnych informacji o geometrii i wytwarzaniu otworu, a także zarządzanie nim w strukturze systemu Skaner cech określa grupy kanałów wodnych i sugeruje najlepszy dobór elementów z biblioteki Możliwość użycia edytora cech do późniejszej zmiany wbudowanych cech