Tebis

Tebis CAD + CAM

Stanowiska Tebis CAD/CAM zostały specjalnie dostosowane do potrzeb producentów matryc, form i tłoczników jak również odlewniczych. Można połączyć różne moduły CAD i CAM na jednym stanowisku Tebis w zależności od zakresu wykonywanych prac. Pomimo że moduły Tebis CAD i CAM dostępne są jako osobne i niezależne aplikacje, to i tak na świecie 85% instalacji Tebis składa się z połączonych stanowisk projektowych CAD/CAM.

Zalety połączenia stanowisk CAD/CAM:

© 2016 TorusTech System Sp. z o.o.    
Sprawdzanie jakości importowanych danych powierzchni i brył w kilka sekund
Szybka korekta błędów przy minimalnej ingerencji
Dodawanie niezbędnych komponentów w szybki i prosty sposób
Projektowanie kompletnych form w oparciu o model CAD
Połączenie danych powierzchni i brył poprzez digitalizację danych (siatki)
W pełni automatyczne lub interaktywne obliczanie niezbędnych strategii obróbki
Ponowne użycie pośrednich wyników procesów NC w celu aktualizacji surówki
Wysoka dokładność obliczń programów obróbki dostosowanych do wysokich prędkości skrawania (HSC)
Obsługa cech dla programowania NC frezowania 2.5D i wiercenia
Tebis CAD
Tebis CAM